• Bel voor informatie 0164 745 100

Zorg en wonen

De hoogste kwaliteit zorg en wonen

Alles in onze woonvoorziening is gericht op hoog niveau van veiligheid, persoonlijke dienst en zorgverlening. Van huishoudelijke service, maaltijdvoorziening en persoonlijke zorg op maat tot intensieve begeleiding ook na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname. Genoeg handen aan bed zijn hierin belangrijk, maar dan wel met je hart en je hoofd. Als lichaam en geest achteruit gaan, kunnen bewoners in groepen gebruik maken van de zorg gerelateerde dagbesteding of in hun eigen appartement de individuele ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Goed leven heeft te maken met gezelligheid, warmte, lekker en gezond eten, betekenisvolle contacten, sociale of culturele activiteiten, een gevoel van vrijheid én veiligheid, door het beschikbaar zijn van zorg.

Bewoners van onze kleinschalige woonzorgvoorziening Ter Wal kunnen, met behulp van bovenstaande voorzieningen, hun dagen op deze wijze prettig doorbrengen. Met alle ruimte om zelf de keuzes te maken die zij wensen. Persoonlijke aandacht staat voorop. In goed overleg met de bewoner zelf of in samenspraak met diens familie worden de gewenste diensten en de benodigde zorg afgestemd op de bewoner. Niet de zorgverlener of behandelaar bepaalt wat noodzakelijk is, maar de bewoner zelf.
"Wij stellen de bewoner centraal, niet zijn beperking"
- Ter Wal Woonzorg

Zijn er grenzen aan de zorg?

Wie in Ter Wal komt wonen en zorg nodig heeft, hoeft in principe niet meer weg. Er zijn echter twee situaties waarbij de zorg niet door Ter Wal geleverd kan worden. Dat is het geval bij specialistische ziekenhuiszorg of bij psychisch afwijkend gedrag dat tot ernstige overlast of gevaar leidt voor de betrokken bewoner of medebewoners.