• Bel voor informatie 0164 745 100

missie en visie

Onze zorgmissie

Wij stellen de bewoner centraal en niet zijn beperking. Wij richten ons op de mogelijkheden van iedere individuele bewoner en bevorderen de zelfstandigheid die ieder mens van nature wil behouden. Wij werken zoveel mogelijk zelfstandig, ieder met zijn eigen individuele bijdrage, samen verantwoordelijk en creëren met elkaar een leefomgeving waarin een ieder zich kan ontplooien, met respect voor elkaar, in een omgeving die de thuissituatie zo dicht mogelijk benadert.

Onze zorgvisie

In onze visie past de zorg zich aan u aan en niet andersom. Dit doen wij door het creëren van een huiselijke sfeer, voldoende medewerkers en het leveren van een zorgaanbod afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoner (zorg op maat). Bij ons houdt u de regie over uw leven in eigen hand. Bij Ter Wal staat goede zorg voorop. Daarbij zien wij fysieke, psychische, maatschappelijke/sociale aspecten in hun samenhang en gaan wij ten aanzien van inhoud en vorm van de zorgverlening uit van de opvattingen, wensen en behoeften van iedere individuele bewoner, hierbij kunt u denken aan:
  • Persoonlijke leefstijl (individuele levensgewoonten en levenspatronen)
  • Belangrijke contacten (met partner, gezin, familie, vrienden en anderen)
  • Belangrijke bezigheden (hobby’s en interesses)
  • Omgeving (in eigen appartement, in de gezamenlijke ruimtes binnen- en buitenshuis)
  • Gezondheid en de zorg die in dit verband belangrijk zijn.
  • Het eigen sociale netwerk kan hier in mee blijven participeren.
     

Leren en werken aan kwaliteit

Voortdurend werken aan het verbeteren van kwaliteit is voor ons de norm. Dit doen we op verschillende manieren en we leggen de bevindingen vast. Deze staan ter beschikking van bewoners, naasten, medewerkers en stakeholders. Hiermee beogen we transparantie en leggen we op een natuurlijke manier verantwoording af.