• Bel voor informatie 0164 745 100

missie, visie en governance

Onze missie

Wij stellen de bewoner centraal en niet zijn beperking. Wij richten ons op de mogelijkheden van iedere individuele bewoner en bevorderen de zelfstandigheid die ieder mens van nature wil behouden. Wij werken zoveel mogelijk zelfstandig, ieder met zijn eigen individuele bijdrage, samen verantwoordelijk en creëren met elkaar een leefomgeving waarin een ieder zich kan ontplooien, met respect voor elkaar, in een omgeving die de thuissituatie zo dicht mogelijk benadert.

Onze visie

In onze visie past de zorg zich aan u aan en niet andersom. Dit doen wij door het creëren van een huiselijke sfeer, voldoende medewerkers en het leveren van een zorgaanbod afgestemd op de wensen en behoeften van de bewoner (zorg op maat). Bij ons houdt u de regie over uw leven in eigen hand. Bij Ter Wal staat goede zorg voorop. Daarbij zien wij fysieke, psychische, maatschappelijke/sociale aspecten in hun samenhang en gaan wij ten aanzien van inhoud en vorm van de zorgverlening uit van de opvattingen, wensen en behoeften van iedere individuele bewoner, hierbij kunt u denken aan:
  • Persoonlijke leefstijl (individuele levensgewoonten en levenspatronen)
  • Belangrijke contacten (met partner, gezin, familie, vrienden en anderen)
  • Belangrijke bezigheden (hobby’s en interesses)
  • Omgeving (in eigen appartement, in de gezamenlijke ruimtes binnen- en buitenshuis)
  • Gezondheid en de zorg die in dit verband belangrijk zijn.
  • Het eigen sociale netwerk kan hier in mee blijven participeren.
     

Governance

BESTUUR

Directeur
Gérard Thaens is gepokt en gemazeld in de realisatie en exploitatie van seniorenhuisvesting, verpleeghuizen en woonzorgvoorzieningen. Hij weet dat het de mens achter de stenen is, wat hem drijft. Waarde creëren voor bewoners, medewerkers én aandeelhouders. Hij beschouwt geen enkel detail als vanzelfsprekend en steekt zijn ziel en zaligheid alleen nog in betekenisvolle zaken. Betekenisvol voor mens en samenleving.

MANAGEMENT

Manager wonen en zorg
Nikkie Verhoeven is vanaf het begin af aan al werkzaam bij Ter Wal als verpleegkundige. In de loop der tijd is Nikkie aangesloten bij het Management team binnen Ter Wal en ging steeds meer taken op zich nemen. Nikkie heeft een groot zorghart bewoners komen ook op de eerste plek.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

De Raad van Commissarissen (RvC) van Ter Wal Woonzorg ziet erop toe dat de organisatie professioneel wordt bestuurd en heeft daarbij zowel het organisatiebelang als het maatschappelijk belang voor ogen. De RvC houdt toezicht op het gevoerde beleid van de directeur-bestuurder. De RvC is adviseur en fungeert als klankbord voor de bestuurders. RvC en de directeur-bestuurder versterken elkaar wederzijds in goede samenwerking. De RvC heeft een scherp oog voor het ondernemend karakter van Ter Wal Woonzorg, met aandacht voor de toekomstbestendigheid en continuïteit van de organisatie. De RvC ziet erop toe dat zorg van goede kwaliteit wordt verleend; zorg die voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. Tevens toetst de RvC of de directeur-bestuurder zorgvuldige en evenwichtige afwegingen maakt tussen de belangen van alle stakeholders die intern en extern betrokkenen zijn bij de organisatie en/of die verbonden zijn met de dienstverlening van Ter Wal Woonzorg.

Peter de Visser (voorzitter)
Peter heeft veel bestuurlijke ervaring met ondernemerschap binnen de zorg en het sociaal domein. Als bestuurder van Incluzio, een grote uitvoeringsorganisatie, heeft hij mede vorm gegeven aan de vernieuwing van het sociaal domein in een groot aantal Nederlandse gemeenten. Per 1 januari 2022 is hij overgestapt naar Radar, een bureau voor sociale vraagstukken.

Yoanette den Boer (Lid)
Yoanette heeft een bewuste overstap gemaakt vanuit het bankwezen naar een maatschappelijke functie met als doel een bijdrage te leveren aan de ouderenzorg van nu en de toekomst. Zij heeft ruim 15 jaar ervaring in de ouderenzorg, in de hoedanigheid van concerncontroller en IT-manager, directeur wonen en zorg en de laatste jaren is zij als CIO verantwoordelijk voor de digitalisering en data bij Amstelring Groep.

Eveline van Veghel (lid)
Eveline heeft een achtergrond in gezondheidswetenschappen en human resource management en kent het zorglandschap goed. Zij heeft ervaring in zowel de ouderenzorg, de 1e lijns gezondheidszorg en de ziekenhuiszorg. Momenteel werkt zij als directeur binnen de ouderenzorg en is daarbij verantwoordelijk voor de 60 extramurale wijkteams.  

Leren en werken aan kwaliteit

Voortdurend werken aan het verbeteren van kwaliteit is voor ons de norm. Dit doen we op verschillende manieren en we leggen de bevindingen vast. Deze staan ter beschikking van bewoners, naasten, medewerkers en stakeholders. Hiermee beogen we transparantie en leggen we op een natuurlijke manier verantwoording af.