• Bel voor informatie 0164 745 100

Over Ter Wal woonzorg

Ter Wal Woonzorg 10 jaar
zomer 2023
Ter Wal woonzorg - Gezamenlijke ruimte
Eerste honderdjarige
winter 2020
Woonzorgvoorziening Ter Wal biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden die voor hun zorg een beroep kunnen doen op reguliere zorg die Ter Wal levert, hierbij kan ook sprake zijn van een combinatie van aandoeningen:
Somatische aandoeningen: u kunt denken aan hersenbloeding of herseninfarct, verlammingen, MS of aan ouderdomsgerelateerde klachten.
Dementiële syndromen: u kunt denken ouderdomsdementie, ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie.
Mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij een verblijf in de thuissituatie niet haalbaar of gewenst is.
Tijdelijk zorg: na een ziekenhuis opname of revalidatie en waarbij het op dat moment niet mogelijk is dat ze naar huis terugkeren. Dit kan omgezet worden in permanente huisvesting, als dat gewenst wordt.

Aanmelding nieuwe bewoner

Aanmelding van nieuwe bewoner gaat rechtstreeks via huisarts, transfer verpleegkundige of op eigen initiatief van bewoner of diens mantelzorger. Inwoning in Ter Wal kan alleen als men een huisarts heeft of heeft geregeld. Er vinden minimaal 2 contactmomenten plaats vóór besloten wordt tot aanname in Ter Wal, bij voorkeur in de vorm van een huisbezoek en bezoek aan Ter Wal zelf. Tevens worden gegevens opgevraagd bij vorige zorginstelling en het CIZ en is er overleg met de huisarts, die hoofdbehandelaar is. Bij twijfel wordt de toekomstige bewoner voorgelegd aan het team. Op deze manier kunnen wij goed beoordelen of wonen in Ter Wal voor u of uw familie/ vrienden de juiste plaats is, niets is namelijk zo vervelend om na enige tijd te moeten constateren dat vanwege de problematiek die zich voordoet wij niet de juiste zorg kunnen geven die wij zouden willen. Hierbij kunt u o.a. denken aan agressie of klachten van psychiatrische aard.