terwal achteraanzicht

Ter Wal Woonzorg is een comfortabele, aantrekkelijke particuliere woonvoorziening geschikt voor ouderen (ook echtparen) met een modaal inkomen (pensioen + AOW). Naast de overeengekomen woon- en servicekosten worden er geen extra kosten in rekening gebracht. Bewoners betrekken afhankelijk van hun zorgvraag en wensen een ruim zorgappartement. Wij bieden het wooncomfort dat aansluit op de leefsituatie die de bewoners van ons wensen. Dus met uitstekende faciliteiten, bescherming en privacy. Wonen zoals thuis! Je kunt hier je eigen gewoonten behouden! Hier voelen niet alleen de bewoners zich thuis, maar ook bijvoorbeeld de kinderen, kleinkinderen, overige familie en kennissen. Indien gewenst kunnen zij blijven eten of zelfs overnachten.

Doelgroep

Ter Wal biedt plaats aan mensen met uiteenlopende ziektebeelden die voor hun zorg een beroep kunnen doen op reguliere zorg die Ter Wal levert, hierbij kan ook sprake zijn van een combinatie van aandoeningen:

  • Somatische aandoeningen: u kunt denken aan hersenbloeding of herseninfarct, verlammingen, MS of aan ouderdoms gerelateerde klachten.
  • Dementiele syndromen: u kunt denken ouderdoms dementie, ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie.
  • Mensen in de terminale fase van hun leven, waarbij een verblijf in de thuissituatie niet haalbaar of gewenst is.
  • Tijdelijk zorg: na een ziekenhuis opname of revalidatie en waarbij het op dat moment niet mogelijk is dat ze naar huis terugkeren. Dit kan omgezet worden in permanente huisvesting, als dat gewenst wordt.