Aanmelding van nieuwe bewoner gaat rechtstreeks via huisarts, transfer verpleegkundige of op eigen initiatief van bewoner of diens mantelzorger.

Inwoning in Ter Wal kan alleen als men een huisarts heeft of heeft geregeld.

Er vinden minimaal 2 contactmomenten plaats vóór besloten wordt tot aanname in Ter Wal, bij voorkeur in de vorm van een huisbezoek en bezoek aan Ter Wal zelf. Tevens worden gegevens opgevraagd bij vorige zorginstelling en het CIZ en is er overleg met de huisarts, die hoofdbehandelaar is. Bij twijfel wordt de toekomstige bewoner voorgelegd aan het team.

Op deze manier kunnen wij goed beoordelen of wonen in Ter Wal voor u of uw familie/ vrienden de juiste plaats is, niets is namelijk zo vervelend om na enige tijd te moeten constateren dat vanwege de problematiek die zich voordoet wij niet de juiste zorg kunnen geven die wij zouden willen. Hierbij kunt u o.a. denken aan agressie of klachten van psychiatrische aard.

Heeft u vragen neem dan contact met ons op.

bankje


"Wij stellen
de bewoner
centraal,
niet zijn
beperking"